Pod wspólnym niebem

logo_FIO1d
logo_POLSA-01

 • Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem” zaprosiło
  szkoły gimnazjalne
  i podstawowe do udziału w projekcie astronomicznym
  „Pod wspólnym niebem”
  finansowanym
   ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej.

  Edukacja młodzieży stawia coraz większe wymagania, i coraz ważniejsza staje się wiedza dotycząca nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, geografia. Jednakże, często trudno przekonać współczesnych uczniów do zainteresowania tymi dziedzinami. Interesującą formą zachęcenia młodego pokolenia do poświęcenia więcej uwagi nauce wydaje nam się astronomia – nauka ceniona już przez starożytnych, dziewiąta Muza-Urania. Obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, łącząca wiele dyscyplin i wciąż inspirująca do kolejnych odkryć, poszukiwań i stawiania coraz to nowych pytań. Spoglądanie na nocne niebo pełne gwiazd napawa refleksją, zadziwia i zastanawia. Pobudza do myślenia, szukania odpowiedzi. Chcemy podzielić się naszą pasją z młodzieżą oraz nauczycielami, dlatego też stworzyliśmy ten projekt.

  • W projekcie biorą udział 4 szkoły z Trójmiasta i 4 z Kaszub. Szkoły zostały wybrane na podstawie złożonych formularzy w drodze konkursu.
  • Każda szkoła oddelegowała po 2 nauczycieli przedmiotów ścisłych na szkolenie (w sumie 16 osób), którzy rozpoczną prowadzenie kółek astronomicznych w swoich szkołach.
  • Nauczyciele odbyli 5 -dniowe szkolenie na terenie Agroturystyki Koziołkowo na Kaszubach, oddalonej od zanieczyszczonej światłem aglomeracji.

  Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz dobra wspólnego i szerzymy ideę dzielenia się wiedzą, współpracowania, działania na rzecz innych, w szczególności swojej społeczności lokalnej. W związku z tym zadaniem przeszkolonych nauczycieli jest założenie kółek astronomicznych (do 15 osób) od początku września 2016 roku w swoich szkołach, w ramach których będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę. Kółka zostaną połączone w tzw. Kółka partnerskie (4 szkoły z Trójmiasta i 4 szkoły z Kaszub) i spotkają się u siebie na przygotowanych dla partnerów spotkaniach. Każde kółko dostanie też za zadanie przygotowanie wydarzenia astronomicznego dla swojej lokalnej społeczności- może to być szkoła, osiedle, dzielnica, wieś, miasteczko. Członkowie stowarzyszenia udzielą odpowiedniego wsparcia merytorycznego w przygotowaniach. Jednakże chcemy by większość inicjatyw i działań leżała po stronie młodzieży, którą pragniemy uczyć aktywności społecznej. Teleskopy, jakie posiada stowarzyszenie, będą mogły być wypożyczone na wydarzenia. Dodatkowo, na koniec projektu, w grudniu przewidziane jest Astroparty, do przygotowania którego zaproszone zostaną wszystkie kółka i szkoły biorące udział w projekcie. Wydarzenie to przewidziane jest na pierwszą połowę grudnia na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i skierowane do wszystkich mieszkańców Trójmiasta i Kaszub.
  Poniżej znajduje się harmonogram projektu oraz ogólna tematyka szkolenia dla nauczycieli. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to ok. 1500 zł od osoby i jest on w 100% pokrywany przez organizatora (pobyt, noclegi i wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz koszty transportu z określonego punktu zbiórki w Trójmieście i na Kaszubach). Dodatkowo dofinansowane zostaną przejazdy młodzieży na spotkania kółek partnerskich oraz na Astroparty do Gdyni. Ze szkołami zakwalifikowanymi do projektu podpisane zostaną umowy o współpracy i realizacji zadań zgodnie z harmonogramem projektu.


  Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod telefonem nr 696-783-733.

  Projekt uzyskał patronat POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ, która włączy się w nasze działania i będzie wspierać aktywność kółek astronomicznych.

  Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.