Pod Armeńskim Niebem 2018/2019

Projekt „Pod Armeńskim niebem” nawiązuje do projektów realizowanych ze sporym powodzeniem w ubiegłych latach przez Stowarzyszenie w Kirgistanie, dofinansowanych m.in przez RITA. Idea zakładania klubów astronomicznych i Klubów Młodych Odkrywców (KMO) przy szkołach zrodziła się z antycznej wizji człowieka, który bez względu na sytuację materialno-społeczną pragnie poznawać. Nasze doświadczenia w Kirgistanie i ogromna motywacja partnera lokalnego pokazują,że to nie tylko teoria. Dlatego w ramach projektu w Armenii zaproszonych zostanie 10 szkół do części astronomicznej oraz
20 szkół do części KMO. Powstanie 30 klubów (min.15 dzieci w każdym) i funkcjonować będą min.do maja 2019 r. Zostanie też ogłoszony konkurs na wybór szkół z całej Armenii, szczególnie faworyzowane będą szkoły z małych ośrodków. Celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie aktywnych metod prowadzenia zajęć. Ma to zapewnić społecznością tych szkół dostęp do współczesnej wiedzy, metodologii oraz podniesienie poziomu edukacji min. 450 uczniów. Ma to także odpowiedzieć na niską motywację nauczycieli do pracy, fakt iż wiele dzieci nie chodzi do szkoły. W tym celu przeprowadzone zostaną szkolenia odpowiednio z astronomii i KMO oraz kursy doszkalające w połowie roku szkolnego. Na zakończenie uczestnicy klubów podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami przygotowując 30 wydarzeń dla społeczności lokalnych tak by efekty projektu dotarły do jak największej grupy ludzi (ok.
1500) i by dzieci uczyły się nie tylko brać ale i dawać.

Już 6 i 7 października 2018 r. odbędzie się pierwszy kurs dla nauczycieli chcących założyć w swoich szkołach Kluby Młodych Odkrywców.
O przebiegu projektu będziemy informować na naszej stronie oraz na grupie na FB.