Mali Odkrywcy 2016

KCK kartuzy

Nasze stowarzyszenie otrzymało w 2016r. dofinansowanie od Zarządu powiatu Kartuskiego grant na „zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania preferowane w formie wykładów i innych form doskonalenia, warsztatów, happeningów, wycieczek edukacyjnych i obozów”.

Nasz projekt nosił nazwę „Mali odkrywcy” i polegał na organizacji bezpłatnych zajęć edukacyjnych dla 15 dzieci w wieku 6- 12 lat w czasie wakacji 2016
Projekt zrealizowano w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze (Brodnica Górna).

Cykl zajęć obejmował ćwiczenia, eksperymenty i pokazy z dziedzin:
Dzień 1, 5 godzin – Meteorologia, środowisko
Dzień 2, 5 godzin – Meteorologia, środowisko
Dzień 3, 5 godzin – Fizyka, astronomia
Dzień 4, 5 godzin – Fizyka i astronomia

Zajęcia poprowadziła Marta Skrzypkowska z pomocą wolontariuszy: Dagmary Wyszomirskiej, Adriana Englera, Gabrieli Waleńczak, Katarzyny Bartosz

Rekrutacja dzieci i wolontariuszy była prowadzona drogą elektroniczną. Decydowała kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc – 15 uczestników na każdy dzień zajęć.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ POWIAT KARTUSKI
Partnerem zadania publicznego był
Kartuskie Centrum Kultury oraz Uczniowski Klub Żeglarski Lamelka

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4