Warsztaty KMO 2016

W sobotę, 12 marca odbyły się w Somoninie warsztaty programu Centrum Nauki Kopernik dla opiekunów Klubów Młodych Odkrywców, które zorganizowało nasze stowarzyszenie.
W zajęciach wzięło udział 13 pań z powiatu Kartuskiego i z Trójmiasta. Na codzień są nauczycielkami, przedszkolankami, animatorkami i opiekunkami w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Chcą wraz z CNK zaoferować swoim podopiecznym nową formę ciekawych zajęć edukacyjnych i zachęcać młode pokolenie do poznawania tajników nauki.
Warsztaty poprowadziły profesjonalistki – Matylda Wielanier i Katarzyna Andrejczuk – trenerki z Centrum Nauki Kopernik. Cały dzień zajęć podzielono na trzy bloki tematyczne.
Można było poznać bliżej ideę KMO, dowiedzieć się jak założyć klub i jak go prowadzić. Uczestniczki zapoznały się z różnymi technikami integracji grupy, ćwiczeniami, a przede wszystkim przećwiczyć samodzielnie różne doświadczenia z wykorzystaniem łatwo dostępnych produktów, takich jak olej, soda, jodyna itd. Ta część zajęć budziła najwięcej emocji. Uczestniczki poznały cały pakiet ciekawych eksperymentów i sposobów na zaciekawienie klubowiczów naukami ścisłymi.
Warsztaty zakończył blok dyskusyjny na którym wymieniono doświadczenia i omawiano cechy charakterystyczne dla Klubów, zwłaszcza na tle szkolnych kółek zainteresowań, konkursów i zajęć dodatkowych dla dzieci. Za szczególnie cenną cechę uznano fakt, że Kluby nie są ograniczane żadnymi ramami formalnymi, czasowymi czy programowymi. Są miejscem gdzie nie ma ocen i sprawdzianów i gdzie każdy uczeń, bez względu na swoje zdolności albo osiągnięcia szkolne może odnaleźć miejsce dla siebie. W Klubach tkwi też potencjał do integrowania społeczności lokalnych i rodziny. Pojawiły się nowe pomysły na przeprowadzenie zajęć, wymieniono kontakty i tylko czekać aż nowe Kluby powstaną w naszym regionie.

Dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej w Somoninie za użyczenie sali na całodzienne warsztaty!