KMO

W Klubach Młodego Odkrywcy młodzież i dzieci wspólnie eksperymentują pod okiem opiekunów, zdobywając samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa już ponad 480 klubów. Centrum Nauki Kopernik – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Klub można założyć wszędzie: na wsi i w mieście, w Polsce i zagranicą, w przedszkolu, szkole i całkiem niezależnie od systemu formalnej edukacji. Prowadzić go może nauczyciel, animator kultury, rodzic, a nawet – jak w klubach na Białorusi – starsze dziecko dla młodszych. Kluczowe jest podejście: opiekunowie KMO to ludzie, którzy są aktywni z natury i nie zadowalają się gotowymi rozwiązaniami. Świadomie pozwalają klubowiczom na samodzielne poznawanie i odkrywanie.

Kluby Młodego Odkrywcy są zrzeszone w sieć i mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów, bazy scenariuszy doświadczeń, wymieniać się wiedzą oraz planować wspólne działania. Opiekunowie klubów spotykają się kilka razy w roku w Centrum Nauki Kopernik, w tym podczas warsztatów dla edukatorów, Pikniku Naukowego, konferencji Pokazać-Przekazać, a przede wszystkim w trakcie Forum KMO.

http://kmo.org.pl