Kierunek Wschód

W 2017r. wzięliśmy udział w projekcie pt.”Kierunek Wschód” i zorganizowaliśmy wystawę fotografii oraz wykład okolicznościowy w dwóch miejscach w regionie:
1. Biblioteka Publiczna w Kartuzach  6.11.2017
2. Ośrodek Kultury w Rytlu 15.12.2017 
Wydarzenia te zostały współfinansowane ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
 

Poprzez wystawę fotografii z Kirgistanu oraz krótki wykład połączony z konkursem dla uczestników przedstawiliśmy zwyczaje i różnorodność etniczną Kirgizów i Uzbeków z którymi pracujemy podczas naszych astronomicznych projektów. Chcieliśmy pokazać, że choć się różnimy to łączą nas te same działania i te same zainteresowania czyli astronomia. Wykłady przeprowadziły Ewelina Grądzka –  autorka programu i wykładowca w projekcie „Pod Kirgiskim niebem” oraz trener i koordynator na szkoleniach dla nauczycieli z astronomii w Kirgistanie (działa w Kirgistanie od 2015). Panie Ewelina wielokrotnie odwiedzała Kirgistan, współpracuje tam z nauczycielami i zna lokalne szkoły, ich nauczycieli oraz uczniów. Zna lokalne obyczaje, etniczną układankę oraz religijne tradycje.
W trakcie wykładu przedstawiona została pokrótce złożona historia Kirgistanu i regionu, skład etniczny i jego napięcia oraz nasze działania w szkołach. Na koniec wśród słuchaczyzostały rozlosowane nagrody-niespodzianki (souveniry z Kirgistanu ufundowany przez p. Ewelinę). W wydarzeniach wzięli udział przede wszystkim uczniowie szkół w Kartuzach i w Rytlu.

 

  • Zdjęcia z wystawy w Kartuzach

………………………………………………………………………………………………………………………

 

  • Zdjęcia z wystawy w Rytlu