Argumenty za Kulturą 2018

W Chmielnie realizujemy w 2018r. projekt pt. „Agumenty za kulturą”.

W dniach 25-29 czerwca 2018 dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Chmielno zorganizowaliśmy
w tamtejszym Domu Kultury innowacyjne zajęcia kulturalne w formie warsztatów z elementami filozofii, plastyki, muzyki i różnych form twórczości.

Relacja:
Dzień 1)  Filozofia kultury – pojęcie szczęścia
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, eksperyment „kolory lata”, warsztaty „Książę i prosię”
Praca z bajką pomoże nam zastanowić się nad tym czy wystarczy zaspokoić podstawowe potrzeby czy jednak człowiek potrzebuje czegoś więcej…jak kultury, świata etyki i wartości?

Dzień 2) Kultura materialna – spotkanie z techniką, sztuczna inteligencja
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, 2. zajęcia twórcze,  warsztat – Czym jest przyjaźń? Temat ten pozwala także zastanowić się nad naszą relacją do przedmiotów, obiektów. Czym są dla nas i w jakie wchodzimy z nimi relacje/ zależności? Czy w przyszłości (może już niedalekiej) roboty zastąpią nam przyjaciół? Czy komputery już tego nie zrobiły?

Dzień 3) Wirtualne światy kultury
Zabawy integracyjne i rekreacyjno-ruchowe, warsztaty twórcze -KONSTRUKTORZY MARZEŃ
Warsztat: Odyseusz i Cyklop – Czy mityczne istoty istnieją? Jak wiele oczu ma cyklop jeśli nie istnieje? Czy Shrek istnieje? Co jest rzeczywiste? Pytania te wydają się aktualne w dobie zacierającej się granicy między tym co wirtualne/ filmowe a tym co rzeczywiste.

Dzień 4) Kultura duchowa – muzyka
Zabawy integracyjne i rekreacyjno ruchowe z elementami edukacji muzycznej, rytmiki, warsztaty pt. „Oblicza muzyki”

Dzień 5) Kosmos w Twoich rękach
Na festynie dożynkowym w Chmielnie zorganizowaliśmy stoisko „Kosmos w Twoich Rękach”. Nasi goście (w każdym wieku) pracowali z teleskopami, budowali modele sondy kosmicznej i układu słonecznego z plasteliny, brali udział w kosmicznym konkursie plastycznym, wycinali mapki nieba, rozmawiali o astronomii i słuchali o naszej działalności, którą zilustrowaliśmy małą wystawą fotografii.

  • Zajęcia były dedykowane dzieciom w wieku 7-10 lat
  • MIEJSCE ZAJĘĆ: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chmielnie
  • Koordynator projektu: Marta Skrzypkowska, warsztaty filozoficzne poprowadziła Ewelina Grądzka
  • PYTANIA i INFORMACJE: podwspolnymniebem@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!
Projekt finansowany jest ze środków Gminy Chmielno!