Akademia Małego Filozofa

W 2018r. mieliśmy zaszczyt występować w roli partnera w projekcie „Akademia Małego Filozofa”, który był zrealizowany w Gdyni.

Akademia Małego Filozofa to cykl zajęć warsztatowych, których głównym celem jest rozbudzanie twórczego myślenia oraz kształtowanie intelektualnej samodzielności dzieci poprzez naukę i zabawę. Zaplanowaliśmy 15 warsztatów dla dwóch grup wiekowych w czasie od marca do grudnia 2018 roku.

– Grupa Maluszków (dzieci w wieku 4-6 lat) spotykała się braz w miesiącu podczas cyklu zajęć filozoficzno-teatralnych z Magdaleną Bochan-Jachimek.
– Grupa Starszaków (dzieci w wieku 7-9 lat) spotykała się  raz w miesiącu podczas cyklu zajęć z edukacji filozoficznej z Eweliną Grądzką, Dorotą Wolter i Agatą Braun.

Zaproponowane przez nas tematy warsztatów niosą wartości uniwersalne i wpisują się w nowe trendy w kształceniu, w których coraz większy nacisk kładzie się na przełamywanie rutyny i przyciąganie uwagi dzieci poprzez dyskusję i wsłuchiwanie się w ich potrzeby.

Postawiliśmy sobie za cel pokazanie dzieciakom, ile uciechy można znaleźć w nauce samodzielnego myślenia, tolerancji i szacunku wobec poglądów drugiego człowieka. Mieliśmy nadzieję odkryć przed nimi i ich rodzicami ścieżkę rozwoju osobistego, która mogłaby się stać ciekawym sposobem na wspólne spędzanie czasu. Chcieliśmy również pokazać rodzicom, że filozofia i rozmowa to ważny punkt w wychowaniu dziecka i nie musi być przekazywana w formie skostniałej i nudnej.

INFORMACJE i ZAPISY
– telefon: 58 661 15 41
– email: ksiegarnia@vademecumgdynia.org

Niektóre tematy warsztatów:

Komunikacja i dialog – jak rozmawiać by być wysłuchanym, czy rozmowa zawsze pomaga.
Akceptacja i odrzucenie – czy inny znaczy gorszy, a może oznacza że inny to lepszy, czy warto lub należy być innym.
Przyjaźń – po czym poznać, że ktoś chce być naszym przyjacielem.
Dobro i zło – czym jest dobro, co jest złem,czy zawsze to co jest dobre dla nas to znaczy dobre dla innych.
Dlaczego pomagamy – prawda, że pomaganie jest takie fajne, czy pomaganie może się opłacać.
Szacunek i dobre wychowanie – co oznacza być dobrze wychowanym, czy szanujemy każdego, co oznacza darzyć kogoś szacunkiem.

Realizacja: Fundacja Vademecum i Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem”
Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Gdyni.