Filozofia

W lutym 2020 roku Stowarzyszenie Pod wspólnym niebem zainaugurowało działalność Akademii Młodego Filozofa im. Kazimierza Twardowskiego. Stowarzyszenie organizuje spotkania filozoficzne dla dzieci od kilk już lat ale pragnie także popularyzować wiedzę i myśl filozoficzną profesora Kazimierza Twardowskiego, a także całego dorobku tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej z początków XXw.

Kazimierz Twardowski – broszurka informacyjna

Inaguracja Akademii Młodego Filozofa im. Kazimierza Twardowskiego


Co zajęcia z dialogu filozoficznego wnoszą w rozwój młodego człowieka?

Pozwalają ćwiczyć dzieciom zasady logicznego myślenia, argumentowania, wyciągania wniosków, aktywnego słuchania pozostałych rozmówców. To umiejętność prowadzenia dialogu. Poza tym:
– doskonalą umiejętności myślowo językowe, takie jak pisanie twórcze, formułowanie pytań
i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie,
badanie założeń, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
– rozwijają zainteresowania ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z
różnych dyscyplin;
– rozwijają umiejętności wglądu we własne procesy poznawcze w celu ich
doskonalenia i wzbogacania, np. wykrywanie błędów w rozumowaniach i
porównywanie różnych stylów myślenia;
– umacniają umiejętność wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów, która
rodzi się w wyniku rozwijania wymienionych umiejętności, spotykania się z wielością
i różnorodnością przekonań i poglądów na świat, krytyką i uzasadnianiem własnych i
cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
– rozwiją umiejętności komunikacji, rozumianej jako umiejętność jasnego
wypowiadania się, słuchania innych i ustosunkowywania się do ich wypowiedzi;
– kształtują umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości;
– łączą zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami
wyobrażeniowo-twórczymi;
– rozwijają wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;

Zajęcia prowadzi pani Ewelina Grądzka – Edukatorka, poplaryzatorka nauki, stdentka filozofii na UPJP2 na specjalizacji filozofia naki, magister politologii.  Szkoliła się w Londynie przy The Philosophy Fundation, przy której jest akredytowanym trenerem, prowadziła też zajęcia w Szkole Podstawowej Sandhurst w Catford, Londyn.