LUDZIE

Ewelina Grądzka, prezes stowarzyszenia. Magister politologii, doktorantka Akademii Ignatianum na Wydziale Filozoficznym w Krakowie, inicjatorka, autorka programu i wykładowca  w projekcie „Pod Kirgiskim niebem” (finansowanie RITA 2015 i RITA 2016), prowadzi zajęcia „Niebo dla dojrzałych” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY w Gdyni. Posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w Nikaragui, Maroku, Kirgistanie oraz w ośrodku dla uchodźców w Dębaku (koordynatorka workcampu  Stowarzyszenia „Jeden świat”). Autorka i realizator projektów „Pod kirgijskim niebem”, „Pod wspólnym niebem”.

Magdalena Dąbrowska, sekretarz. Z   zawodu   magister   inżynier   budownictwa.   Ukończyła   studia   podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie oraz uzyskała certyfikat PRINCE2   Foundation.   Od   dwóch   lat   zainteresowana   astronomią.   Doświadczenie   zawodowe   chce wykorzystać do realizacji projektu budowy astrobazy w województwie pomorskim.

Marta Skrzypkowska, skarbnik. Z zawodu grafik komputerowy (inż. informatyk). W wolnym czasie zajmuje się organizacją imprez sportowych i edukacyjnych dla dzieci. Posiada doświadczenie w realizacji projektów w lokalnych organizacjach pozarządowych: Fundacja Nasze Dzieci i w Uczniowskim Klubie Żeglarskim „Lamelka”. Koordynator projektów: „Pod wspólnym niebem” 2016, „Mali Odkrywcy” 2016. Angażuje się w popularyzację astronomii i nauki na Kaszubach poprzez prowadzenie Klubu Młodych Odkrywców „Heweliuszki”. 

Jarosław Pióro, . Astronom z wykształcenia, od wielu lat prowadzi spotkania astronomiczne w Tczewskim Domu Kultury, prowadzi kółko astronomiczne przy Zespole Szkół Katolickich w Tczewie, posiada doświadczenie pracy w Kirgistanie w ramach projektu „Pod Kirgiskim niebem”. Obecnie rozwija projekt współpracy młodzieży z Open University w obróbce danych astronomicznych.

Sonia Mielczarek,. Magister Geografii ze specjalizacją w Kształtowaniu i Ochronie Środowiska. Po raz pierwszy z astronomią zetknęła się na studiach. Posiada doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów międzynarodowych, które chce wykorzystać w pisaniu wniosków projektowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Bogna Pazderska, Astronom z wykształcenia, przez lata specjalizująca się w radioastronomii. Obecnie prowadzi szkolne obserwatorium astronomiczne w Gdańskich Szkołach Autonomicznych i uczy w międzynarodowej szkole przedmiotów ścisłych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów popularyzujących astronomię i fizykę doświadczalną (głównie finansowanych z grantów Unii Europejskiej), prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym w Toruniu i organizuje w Trójmieście imprezy związane ze zjawiskami astronomicznymi. Ostatnio wykładowca w projekcie „Pod Kirgijskim niebem”.

Więcej o nas…