LUDZIE

Ewelina Grądzka, prezes stowarzyszenia.
Magister politologii, doktorantka Akademii Ignatianum na Wydziale Filozoficznym w Krakowie, inicjatorka, autorka programu i wykładowca  w projekcie „Pod Kirgiskim niebem” (finansowanie RITA 2015 i RITA 2016), prowadzi zajęcia „Niebo dla dojrzałych” na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Fundacji FLY w Gdyni. Posiada doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w Nikaragui, Maroku, Kirgistanie oraz w ośrodku dla uchodźców w Dębaku (koordynatorka workcampu  Stowarzyszenia „Jeden świat”). Autorka i realizator projektów „Pod kirgijskim niebem”, „Pod wspólnym niebem”.

Marta Skrzypkowska
Z zawodu grafik komputerowy (inż. informatyk).

W wolnym czasie zajmuje się organizacją imprez sportowych i edukacyjnych dla dzieci w rejonie Kaszub. Posiada doświadczenie w realizacji projektów w lokalnych organizacjach pozarządowych: Fundacja Nasze Dzieci i w Uczniowskim Klubie Żeglarskim „Lamelka”. Koordynator projektów regionalnych Stowarzyszenia. Angażuje się w popularyzację nauki na Kaszubach poprzez prowadzenie Klubu Młodych Odkrywców „Heweliuszki”. Trenerka w szkoleniach dla nauczycieli dla Klubów Młodych Odkrywców w Armenii (RITA 2018).

Sonia Mielczarek
Magister Geografii ze specjalizacją w Kształtowaniu i Ochronie Środowiska. Posiada doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów międzynarodowych, które chce wykorzystać w pisaniu wniosków projektowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Bogna Pazderska
Astronom z wykształcenia, przez lata specjalizująca się w radioastronomii. Obecnie prowadzi szkolne obserwatorium astronomiczne w Gdańskich Szkołach Autonomicznych

i uczy w międzynarodowej szkole przedmiotów ścisłych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów popularyzujących astronomię i fizykę doświadczalną (głównie finansowanych z grantów Unii Europejskiej), prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym w Toruniu i organizuje w Trójmieście imprezy związane ze zjawiskami astronomicznymi. Ostatnio wykładowca w projekcie „Pod Kirgijskim niebem”.

Adam Skrzypkowski
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, zawodowy strażak, amator astronomii.
Wspiera działania edukacyjne, astronimiczne oraz organizację naszych wydarzeń. Współzałożyciel Klubu Młodych Odkrywców „Heweliuszki”. Prowadzi także grupę „Otwórz by ratować”.

 o nas…