Myśli

„Zasadnicza cecha charakterystyczna tej szkoły [Szkoły Lwowsko-Warszawskiej] tkwi w dziedzinie formalno-metodologicznej, polega mianowicie na dążeniu do możliwie największej precyzji i ścisłości w myśleniu i wyrażaniu myśli, jak również na możliwie wyczerpującym uzasadnieniu tego, co się głosi oraz na poprawności dowodu. Spełnienie tych wymagań w dziedzinie teoretycznej sprawia, że stają się one widoczne również w praktycznej dziedzinie działania. Wydaje się wręcz, że świadome celu, oszczędzające czas i siły działanie możliwe jest jedynie na podstawie myślenia zadowalającego przytoczone postulaty. Ponieważ zaś korzyści z takiego działania zauważalne są o wiele łatwiej aniżeli korzyści ze scharakteryzowanego wyżej myślenia, to nasuwa się myśl, by wartość prawdziwie filozoficznego sposobu myślenia wykazać na podstawie odpowiedniego, jedynie poprzez nie osiągalnego sposobu działania i w ten sposób uświadomić ją szerszym kręgom. Jednym słowem zyskać przyjaciół i zwolenników dla sposobu, w jaki filozof myśli oraz dla samej filozofii poprzez sposób, w jaki filozof działa. Wychodząc z tego założenia postanowiłem nie unikać różnych nadarzających mi się okazji działania praktycznego”.

Autobiografiafilozoficzna, K. Twardowski

O nauczaniu filozofii wśród młodzieży:

„Zetknięcie się młodzieży z propedeutyką filozoficzną ma dla jej rozwoju umysłowego znaczenie podobne, jakie miało zjawienie się w dziejach ludzkości filozofii dla rozwoju umysłowego całej ludzkości”.

„Nauka propedeutyki filozoficznej potrafi spełnić swe niezmiernie ważne zadanie i przyczynić się do wykształcenia licznego zastępu prawdziwie światłych obywateli! […] dostarcza pokoleniom, do których należy przyszłość, jednej z najpotężniejszej broni w walce z obskurantyzmem i jednej z najpotężniejszej dźwigni umysłowego postępu.”

K. Twardowski