dla uczestników

W zestawie, który otrzymaliście powinny być następujące elementy:

  • Płytka stykowa
  • Arduino
  • Zasilacz
  • Przewody
  • Przewód USB
  • Czujnik
  • Diody LED
  • Rezystory
  • Brzęczyk

Przydatne linki:

Link do płytki:
https://store.arduino.cc/arduino-leonardo-with-headers

link do środowiska:
https://www.arduino.cc/en/Main/Software

przykładowy program:

/*
przykładowy program do czujnika MQ-9
tekst rozpoczęty znakami „//” to komentarze
* /
void setup() {
//zainicjowanie komunikacji z komputerem
Serial.begin(9600);
//zainicjowanie bzyczka
pinMode(11, OUTPUT);
//sygnał dzwiękowy oznaczający uruchomienie się programu
digitalWrite(11, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(11, LOW);
delay(100);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(11, LOW);
delay(100);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(11, LOW);
delay(100);
}
void loop() {
//zainicjowanie pomiaru
float sensor_volt;
float RS_air; float R0;
float sensorValue = 0;
//wykonanie pomiaru
for(int x = 0 ; x < 100 ; x++) {
sensorValue = sensorValue + analogRead(A0);
}
sensorValue = sensorValue/100.0; sensor_volt = (sensorValue/1024)5.0;
RS_air = (5.0-sensor_volt)/sensor_volt;
R0 = RS_air/9.9;
//jezeli komputer jest podlaczony
if (Serial)
{
//wysylaj informacje o rezystancji
Serial.println(R0);
}
delay(100);
//jezeli rezystancja jest mniejsza od 0.75
if (R0 < 0.75){
//uruchoma alarm
digitalWrite(11, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(11, LOW);
delay(100);
}
}

Pobierz programy.zip

Dokumentacja do czujnika:

Bezpieczeństwo i techniki prewencyjne