szkoły w projekcie

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni
Gimnazjum nr 4 w Gdyni
Pierwsze Społeczne Gimnazjum w Gdyni
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w Gdyni

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Somoninie
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach
Publiczne Gimnazjum nr II im. Jana Heweliusza w Żukowie
Gimnazjum nr 1 im. Antoniego Abrahama w Kartuzach