Akademia Młodego Filozofa im. Kazimierza Twardowskiego

21 lutego w Kaszubskiem Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy zainaugurowaliśmy działalność Akademii Młodego Filozofa im. Kazimierza Twardowskiego.

Wykład o profesorze i sesję filozoficzną dzieci poprowadziła Ewelina Grądzka.

Patronem wydarzenia jest Filozofuj! – dziękujemy!

Stowarzyszenie Pod wspólnym niebem w ramach Akademii będzie organizować spotkania filozoficzne dla dzieci ale także popularyzować wiedzę i myśl filozoficzną profesora Kazimierza Twardowskiego, a także całego dorobku tzw. szkoły lwowsko-warszawskiej z początków XXw.

Profesor Kazimierz Twardowski

Planujemy już kolejne wykłady i spotkania warsztatowe!