Daleka droga do wody

Tematem drugiego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci była poruszająca książka Lindy Sue Park pt. „Daleka droga do wody”. Pomimo niełatwej tematyki młodzi czytelnicy podjęli dyskusję o małych zasobach wody pitnej na Ziemi oraz jej oszczędzania, pomocy humanitarnej dla krajów globalnego południa oraz różnorodności kulturowej krajów Afryki. Dziękujemy pani Magdzie za przygotowanie części artystycznej spotkania, powstały piękne prace które zasilą planowaną w przyszłości wystawę członków Klubu.