KULtowa szkoła w Wieżycy

W czwartek 21 lutego zaprosiliśmy Was do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy na pokazowe warsztaty filozoficzne pt. Czym jest rzecz?

Czy krzesło to tylko krzesło, czy może być schronieniem dla psa lub kapeluszem dla kosmitów?
A co jeśli nie ma nikogo by nadać znaczenie tej „rzeczy”? Czym ona wtedy jest?
Pytania te stanowią wstęp do najgłębszych problemów metafizycznych, ale także pokazują dociekliwość i kreatywność metody filozoficznej.

Zajęcia z dialogu filozoficznego to stały element w ofercie naszego stowarzyszenia. Co wnoszą w rozwój młodego człowieka? Pozwalają ćwiczyć dzieciom zasady logicznego myślenia, argumentowania, wyciągania wniosków, aktywnego słuchania pozostałych rozmówców. To umiejętność prowadzenia dialogu. Poza tym:
– doskonalą umiejętności myślowo językowe, takie jak pisanie twórcze, formułowanie pytań
i problemów, posługiwanie się kryteriami, uzasadnianie, wyjaśnianie, klasyfikowanie,
badanie założeń, wnioskowanie, definiowanie, posługiwanie się przykładami itp.;
– rozwijają zainteresowania ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z
różnych dyscyplin;
– rozwijają umiejętności wglądu we własne procesy poznawcze w celu ich
doskonalenia i wzbogacania, np. wykrywanie błędów w rozumowaniach i
porównywanie różnych stylów myślenia;
– umacniają umiejętność wydawania samodzielnych i przemyślanych sądów, która
rodzi się w wyniku rozwijania wymienionych umiejętności, spotykania się z wielością
i różnorodnością przekonań i poglądów na świat, krytyką i uzasadnianiem własnych i
cudzych sądów w procesie dialogu we wspólnocie dociekającej;
– rozwijają umiejętności komunikacji, rozumianej jako umiejętność jasnego
wypowiadania się, słuchania innych i ustosunkowywania się do ich wypowiedzi;
– kształtują umiejętności współpracy w grupie, dialogu, tolerancji i otwartości;
– łączą zdolności krytycznego i logicznego myślenia z umiejętnościami
wyobrażeniowo-twórczymi;
– rozwijają wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną;

Zajęcia prowadzi pani Ewelina Grądzka- doktorantka Akademii Ignatianum w Krakowie, na Wydziale Filozoficznym. Szkoliła się w Londynie przy The Philosophy Fundation, przy której jest akredytowanym trenerem, prowadziła też zajęcia w Szkole Podstawowej Sandhurst w Catford, Londyn.