Kultura materialna – spotkanie z techniką

Sztuczna Inteligencja była tematem drugiego dnia warsztatów w Chmielnie. Zastanawia nas nasza relacja z przedmiotami. Czym są dla nas i w jakie wchodzimy z nimi relacje/ zależności? Czy w przyszłości (może już niedalekiej) roboty zastąpią nam przyjaciół? Czy komputery już tego nie zrobiły?
Dziękujemy Joannie Karczewskiej i Paulina Kawka za włożony wysiłek w usprawnienie i uatrakcyjnienie naszych zajęć 

Panel filozoficzny poprowadziła Ewelina Grądzka.
Część techniczną wspaniale poprowadziły panie instruktorki z firmy EDUKIDO Gdańsk!
Warsztaty twórcze poprowadziła Marta Skrzypkowska i Joanna Karczewska.
Projekt „Argumenty za kulturą” jest finansowany ze środków Gminy Chmielno.

fot. Marta Skrzypkowska, Paulina Kawka