Pytamy dzieci w Chmielnie – co to jest szczęście?

Pierwszy dzień zajęć projektu pt. „Argumenty za kulturą” upłynął nam na zabawach integracyjnych, zadaniach rozwijających kreatywność i eksperymentach. Panel dyskusyjny poświęcony pojęciu szczęścia był intelektualnym wyzwaniem dla wspaniałej grupy pomysłowych i twórczych dzieci z gminy Chmielno. Praca z bajką pomogła nam zastanowić się nad tym czy wystarczy zaspokoić podstawowe potrzeby czy jednak człowiek potrzebuje czegoś więcej…jak kultury, świata etyki i wartości?

Panel filozoficzny poprowadziła Ewelina Grądzka. Warsztaty twórcze poprowadziła Marta Skrzypkowska. Dziękujemy wolontariuszce Paulinie oraz zespołowi Domu Kultury za pomoc przy przeprowadzeniu zajęć.

fot. Marta Skrzypkowska