Projekt astronomiczny dla szkół!

logo_FIO1d
logo_POLSA-01
Stowarzyszenie „Pod wspólnym niebem” zaprasza
szkoły gimnazjalne do udziału w projekcie astronomicznym
„Pod wspólnym niebem”
finansowan
ym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
pod patronatem honorowym Polskiej Agencji Kosmicznej.

Edukacja młodzieży stawia coraz większe wymagania, i coraz ważniejsza staje się wiedza dotycząca nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka, geografia. Jednakże, często trudno przekonać współczesnych uczniów do zainteresowania tymi dziedzinami. Interesującą formą zachęcenia młodego pokolenia do poświęcenia więcej uwagi nauce wydaje nam się astronomia – nauka ceniona już przez starożytnych, dziewiąta Muza-Urania. Obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, łącząca wiele dyscyplin i wciąż inspirująca do kolejnych odkryć, poszukiwań i stawiania coraz to nowych pytań. Spoglądanie na nocne niebo pełne gwiazd napawa refleksją, zadziwia i zastanawia. Pobudza do myślenia, szukania odpowiedzi. Chcemy podzielić się naszą pasją z młodzieżą oraz nauczycielami, dlatego też stworzyliśmy ten projekt.

  • W projekcie wezmą udział 4 szkoły z Trójmiasta i 4 z Kaszub. Szkoły zostaną wybrane na podstawie złożonych formularzy w drodze konkursu.
  • Każda szkoła oddeleguje po 2 nauczycieli przedmiotów ścisłych na szkolenie (w sumie będzie 16 osób), którzy po zakończeniu kursu rozpoczną prowadzenie kółek astronomicznych w swoich szkołach.
  • Nauczyciele odbędą 5 -dniowe szkolenie na terenie Agroturystyki Koziołkowo, oddalonej od zanieczyszczonej światłem aglomeracji.
  • Szkolenie składać się będzie z 48h godzin zajęć warsztatowych oraz wykładów, pracy na programie komputerowym Stellarium jak i nocnych obserwacji nieba.
  • Bazować będziemy na materiałach zarówno autorskich jak i pochodzących z propozycji NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) czy też POLSA (Polskiej Agencji Kosmicznej).
  • Szkolenie zakończy się testem z wiedzy i umiejętności.

Jesteśmy stowarzyszeniem działającym na rzecz dobra wspólnego i szerzymy ideę dzielenia się wiedzą, współpracowania, działania na rzecz innych, w szczególności swojej społeczności lokalnej. W związku z tym zadaniem przeszkolonych nauczycieli jest założenie kółek astronomicznych (do 15 osób) od początku września 2016 roku w swoich szkołach, w ramach których będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę. Kółka zostaną połączone w tzw. Kółka partnerskie (4 szkoły z Trójmiasta i 4 szkoły z Kaszub) i spotkają się u siebie na przygotowanych dla partnerów spotkaniach. Każde kółko dostanie też za zadanie przygotowanie wydarzenia astronomicznego dla swojej lokalnej społeczności- może to być szkoła, osiedle, dzielnica, wieś, miasteczko. Członkowie stowarzyszenia udzielą odpowiedniego wsparcia merytorycznego w przygotowaniach. Jednakże chcemy by większość inicjatyw i działań leżała po stronie młodzieży, którą pragniemy uczyć aktywności społecznej. Teleskopy, jakie posiada stowarzyszenie, będą mogły być wypożyczone na wydarzenia. Dodatkowo, na koniec projektu, w grudniu przewidziane jest Astroparty, do przygotowania którego zaproszone zostaną wszystkie kółka i szkoły biorące udział w projekcie. Wydarzenie to przewidziane jest na pierwszą połowę grudnia na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni i skierowane do wszystkich mieszkańców Trójmiasta i Kaszub.
Poniżej znajduje się harmonogram projektu oraz ogólna tematyka szkolenia dla nauczycieli. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to ok. 1500 zł od osoby i jest on w 100% pokrywany przez organizatora (pobyt, noclegi i wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz koszty transportu z określonego punktu zbiórki w Trójmieście i na Kaszubach). Dodatkowo dofinansowane zostaną przejazdy młodzieży na spotkania kółek partnerskich oraz na Astroparty do Gdyni. Ze szkołami zakwalifikowanymi do projektu podpisane zostaną umowy o współpracy i realizacji zadań zgodnie z harmonogramem projektu.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
do
6 czerwca 2016 r. do godz. 16:00 i przesłanie go na adres e-mail:
podwspolnymniebem@gmail.com.
Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod telefonem nr 696-783-733.
Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 8 szkół, z którymi skontaktujemy się 15 czerwca 2016 r.

Projekt uzyskał patronat POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ, która włączy się w nasze działania
i będzie wspierać aktywność kółek astronomicznych.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

HARMONOGRAM PROJEKTU

L

Zadanie

Termin

1.

Rekrutacja szkół do projektu

17.05-6.06.2016

2.

Ogłoszenie wyników

15.06.2016

3.

Szkolenie dla nauczycieli

23-28.08.2016

4.

Kółka astronomiczne

1.09-31.12.2016

(2 spotkania w miesiącu)

5.

Spotkania kółek partnerskich

Wrzesień-grudzień 2016

(2 spotkania-terminy do ustalenia między kółkami)

6.

Wydarzenie dla społeczności lokalnych

Wrzesień-listopad 2016

7.

Astroparty

I połowa grudnia 2016

8.

Zakończenie projektu

31.12.2016

Szkolenie dla nauczycieli. Agroturystyka Koziołkowo. Termin: 23-28.08.2016

Część dzienna, wykłady plus zajęcia warsztatowe, w sumie 33 h:

2h – wprowadzenie do celów długookresowych projektu, zapoznanie się uczestników, stworzenie bezpiecznej atmosfery uczenia się,
2h – budowa układu słonecznego;
4h – planety;
4h – Ziemia;
4h – słońce;
2h – gwiazdy i galaktyki;
2h – podstawy kosmologii, elementy teorii względności i mechaniki kwantowej;
4h – warsztaty Stellarium- obsługa bezpłatnego komputerowego planetarium;
2h – warsztaty- prowadzenie kółek astronomicznych – przykłady zadań i realizacji, wspólne tworzenie przykładowego harmonogramu działań na rok szkolny;
2h – wykład: możliwości współpracy międzynarodowej i korzystania z obserwatoriów astronomicznych na świecie, uczestnictwo w projektach badawczych typu „citizen science projects” (obywatelskie projekty naukowe);
2h – Metody aktywizacji młodzieży do działań na rzecz społeczności lokalnej.

Część nocna:

15 h – funkcjonowanie oraz obiekty nocnego nieba, zjawiska astronomiczne, gwiazdozbiory i ich rozpoznawanie na niebie, różne rodzaje teleskopów – budowa, montaże, obsługa, konserwacja, pierwsze obserwacje- najciekawsze obiekty do obserwacji dla teleskopów użytych w projekcie.

Na zakończenie szkoleń nauczyciele wspólnie zaproponują i przygotują plan pracy w kółkach bazujący na scenariuszach zajęć wspólnie przećwiczonych w trakcie szkolenia. Scenariusze zajęć zostaną przekazane wraz z resztą materiałów przygotowanych na szkolenie. Plan ten będzie miał charakter ramowy, który każdy nauczyciel będzie mógł potem dostosować do grupy i swoich pomysłów. O realizacji planu będzie informował w comiesięcznych raportach.

3h – test wiedzy (test pisemny, wypowiedz ustna, praca na Stellarium, obsługa teleskopu), ewaluacja szkoleń.

W ramach szkolenia trenerzy będą się także dzielić własnym doświadczeniem w tworzeniu projektów dla różnych grup społecznych i możliwościach wykorzystania astronomii na rzecz społeczności lokalnej. Ważnym elementem szkolenia będzie zapoznanie nauczycieli z różnymi możliwościami sprzętowymi, gdyż szkoły same będą musiały zapewnić sobie teleskopy, warto więc by nauczyciele znali możliwości różnych teleskopów i mogli świadomie zdecydować się na odpowiedni dla nich sprzęt, ale także by mogli przekazać uczniom rzetelną wiedzę o dostępnym sprzęcie.