KMO w klubie żeglarskim

W ubiegłą sobotę, podczas otwarcia sezonu żeglarskiego w Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu Marta Skrzypkowska w imieniu Stowarzyszenia „Pod Wspólnym Niebem” przekazała na ręce zastępcy Burmistrza Kartuz  symboliczną tablicę rozpoczynającą działalność w CSWiPR „Klub Młodego Odkrywcy”. Tego dnia odbyły się też pierwsze, pokazowe zajęcia dla dzieci.