Projekt „Mali odkrywcy” zaakceptowany!

Jest mały sukces!
Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2016 r.
Nasze stowarzyszenie otrzymało grant na „zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania preferowane w formie wykładów i innych form doskonalenia, warsztatów, happeningów, wycieczek
edukacyjnych i obozów”. Nasz projekt nosi nazwę „Mali odkrywcy” i dotyczy zajęć edukacyjnych dla dzieci w czasie wakacji.