Warsztaty KMO

W dniu 12 marca w Somoninie odbędą się warsztaty dla opiekunów KMO.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Udział jest bezpłatny.
Pytanie i zgłoszenia należy kierować do opiekuna KMO Heweliuszki – Marty Skrzypkowskiej
skrzypkowska.m@gmail.com

Galeria z ostatnich zajęć dla dzieci