Pod Kirgiskim Niebem c.d.n.

Z radością pragnę poinformować, że Fundacja Edukacja dla Demokracji przyznała nam środki z programu RITA-Przemiany w regionie na kontynuację projektu „Pod Kirgiskim niebem” w Jalal-abadzie, Kirgistan w roku 2016! Przygoda z astronomią trwa nadal!

kn